DỰ ÁN GIÀN KHOAN TAM ĐẢO 05

Liên Hệ Đặt Hàng

Lê Thụy Quỳnh Lâm
Cell Phone: 0918.157.019
Email: quynhlamle1975@gmail.com - quynhlam@vietnam-insulation.com
Điện thoại: 028 38100955

Lê Thị Bích Ngọc
Cell phone: 0349 528 054
Mail: lengochufi@gmail.com
Điện thoại: 028 38100955

Thông tin dự án

Nhà Thầu PV SHIPYARD:
·         Cung ứng vật tư bảo ôn: Tiêu chuẩn A 60 – IMO-FTP code of DNV
+ KCC Rockwool
+ Lớp áo SS 316
+ Toàn bộ vật tư phụ.
Nhà Thầu BASON Shipyard:
·         Cung ứng vật tư bảo ôn: Tiêu chuẩn A 60 – IMO-FTP code of DNV
+ KCC Rockwool (Korea) & Rockwool Technical (Danmark)
+ Pin & washer

tam-dao-05.jpg

TamDao-05.jpg

KCC Rockwool (vật liệu chính ).

IMG_0458.JPG

IMG_0463.JPG
IMG_0699.JPG
IMG_0710.JPG

 

IMG_1913.JPG

 

Phụ Kiện

IMG_0423.JPG

IMG_2736.JPG