Công Ty TNHH TM XD Cách Nhiệt Việt Nam – Mang lợi ích cho công trình bạn!

Trụ sở :

Địa chỉ: Tầng 6 – 402 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP HCM
Điện thoại: 028 38100955 – 028 38104283 – 028 38104293
Fax: 028 38100933

Kinh doanh:
Lê Thụy Quỳnh Lâm
Cell Phone: 0918.157.019
Email: quynhlamle1975@gmail.com – quynhlam@vietnam-insulation.com

    Gửi thông tin đến chúng tôi