Ceramic Fiber – Bông Gốm

Ceramic Fiber hay còn gọi là Bông Gốm mà chúng tôi “ Công ty Cách Nhiệt Việt Nam” đang cung cấp gồm: