DỰ ÁN GIÀN KHAI THÁC BK THIÊN ƯNG

Liên Hệ Đặt Hàng

Lê Thụy Quỳnh Lâm
Cell Phone: 0918.157.019
Email: quynhlamle1975@gmail.com - quynhlam@vietnam-insulation.com
Điện thoại: 028 38100955

Lê Thị Bích Ngọc
Cell phone: 0349 528 054
Mail: lengochufi@gmail.com
Điện thoại: 028 38100955

Thông tin dự án

GIÀN KHOAN BK THIÊN ƯNG

Nhà Thầu BASON Shipyard:

  • Cung ứng vật tư bảo ôn: Tiêu chuẩn A 60 – IMO-FTP code of DNV

+ Rockwool Technical (Danmark) – SeaRoc & ProRoc Rockwool.
+ Pin & washer

GIAN-KHOAN-BK-THIEN-UNG-2-(1).jpg

Một số hình ảnh đã thực hiện cho các dàn khoan khác

Hệ Ống

BUGAR-ORKID5.jpg

SD4.jpg

GK-7.jpg

Hệ Tank

1.JPG

2-add.jpg