Thông tin dự án

NHÀ MÁY MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN Ở THANH HÓA.,

LÀ NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐƯỜNG, RƯỢU, SX ĐIỆN, THUỘC BẬC NHẤT Ở MIỀN BẮC.

CHÚNG TÔI: CUNG CẤP VẬT TƯ – NHÂN CÔNG – GIÀN GIÁO – THIẾT BỊ BẢO ÔN,

• HOÀN THÀNH BẢO ÔN HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG: 9000 M2.

• HOÀN THÀNH BẢO ÔN HỆ THỐNG TANK : 10000 M2

TANK:

LAM-SON-SUGAR1-(1).jpg

tank-lam-son.jpg
Tank2.jpg
tank3.jpg

tank4.jpg

tank5.jpg
 

NỒI HƠI

noihoi.jpg
noihoi1.jpg

noihoi2.jpg
 
noihoi3.jpg
 

HỆ ỐNG

heong.jpg
heong1.jpg
heong2.jpg
heong3.jpg
heong4.jpg