Thông tin dự án

Nhà Thầu PV SHIPYARD:
·         Cung ứng vật tư bảo ôn: Tiêu chuẩn A 60 – IMO-FTP code of DNV
+ KCC Rockwool
+ Lớp áo SS 316
+ Toàn bộ vật tư phụ.
Nhà Thầu BASON Shipyard:
·         Cung ứng vật tư bảo ôn: Tiêu chuẩn A 60 - IMO-FTP code of DNV
+ KCC Rockwool (Korea) & Rockwool Technical (Danmark)
+ Pin & washer
tam-dao-05.jpg

TamDao-05.jpg
 
KCC Rockwool (vật liệu chính ).

IMG_0458.JPG

IMG_0463.JPG

IMG_0699.JPG

IMG_0710.JPG

IMG_1913.JPG

Phụ Kiện

IMG_0423.JPG

IMG_2736.JPG