Thông tin dự án

Hội trường UBND tỉnh Bình Thuận là nơi tổ chức các cuộc họp (sự kiện) của các ban ngành trong thành phố và tỉnh có sức chứa tới 600 chỗ ngồi.
Công ty Cách Nhiệt Việt Nam thực hiện:
- Cung cấp nhân công
- Cung cấp vật tư: 
+ Glasswool slat board for partiton 80kg/m3 - 40mm.
+ Minaral board (610x610x15mm) for ceiling
 
web-1.JPG

 
web-2.JPG

 
web-3.JPG

 
web-4.JPG

 
web-5.JPG

 
web-6.JPG

 
web-7.JPG

 
web-8.JPG

 
web-9.JPG

 
web-10.JPG

 
web-11.JPG

 
web-12.JPG